ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توکا

tukā

پرنده‌ای کوچک و آوازخوان با منقار باریک و پرهای رنگین؛ باستَرَک

جل، چکاوک، طرقه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ