ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توفی

tavaffi

۱. میرانیدن.
۲. تمام حق را گرفتن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ