توریه

to[w]riye

پوشانیدن و پنهان‌ کردن حقیقت؛ امری را برخلاف حقیقت نشان دادن؛ حقیقت را نهفتن و طور دیگر وانمود کردن.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما