ترجمه مقاله

تورم

tavarrom

۱. ورم‌ کردن؛ آماس ‌کردن؛ آماسیدن.
۲. (اقتصاد) [مجاز] بالا رفتن قیمت‌ها و پایین آمدن ارزش پول.

۱. آماس، انتفاخ، برآمدگی، نفخ، ورم
۲. آماس کردن، ورم کرن، آماسیدن
۳. افزایش غیرمعقول قیمتها

ترجمه مقاله