ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تور

tur

۱. پارچه‌ای لطیف از نخ یا جنس دیگر با سوراخ‌های ریز که برای پرده یا چیز دیگر به کار می‌رود.
۲. وسیله‌ای برای به دام انداختن پرندگان یا صید ماهی که از نخ ضخیم یا ریسمان می‌بافند: تور ماهیگیری.
۳. وسیله‌ای سوراخ‌دار که به‌جای کیسه و جوال به کار می‌رود: تور کاهکشی.

۱. تله، جال، دام
۲. تار، تیره
۳. سیر، گردش، گشت، سفر، سیاحت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ