ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توالت

tu(o)'ālet

۱. مستراح.
۲. (اسم مصدر) آرایش کردن صورت.

۱. آرایش، بزک
۲. آبریزگاه، بیتالخلاء، حاجتگاه، خلا، دستشویی، کابینه، مبال، مبرز، مستراح

آبخانه، دستشویی، دست به آب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ