ترجمه مقاله

تلویزیون

tel[e]visiyon

۱. دستگاهی الکترونیکی که صورت اشیا و اشخاص و مناظر را از مرکز فرستنده دریافت و پخش می‌کند.
۲. [مجاز] سازمانی که مسئولیت تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی را برعهده دارد.

جام جم

ترجمه مقاله