ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلخ وش

talxvaš

۱. تلخ‌مانند؛ تلخ‌مزه.
۲. [مجاز] می؛ باده: ◻︎ آن تلخ‌وش که زاهد اُم‌الخبائثش خواند / ... (حافظ: ۲۶ حاشیه).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ