ترجمه مقاله

تسه تسه

tesetese

حشره‌ای افریقایی شبیه مگس که ناقل تریپانوزوم افریقایی است و با نیش زدن به انسان و بعضی جانوران آن‌ها را به بیماری خواب مبتلا می‌کند.

ترجمه مقاله