ترجمه مقاله

تره

tare

گیاهی دوساله با برگ‌های دراز و تاخورده. فاقد ساقه است و جزء سبزی‌های خوردنی به‌صورت خام مصرف می‌شود. در پختن خوراک‌های سبزی‌دار نیز به کار می‌رود. ویتامین B و C و آهن دارد. ملین است و دستگاه هاضمه را تقویت می‌کند؛ گندنا.
⟨ ترهٴ خراسانی: (زیست‌شناسی) = ترشک

ترجمه مقاله