ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترمس

tarmos

گیاهی با برگ‌های ریز، گل‌های رنگین، و دانه‌های زرد که در طب قدیم به کار می‌رفته؛ باقلای قبطی؛ باقلای مصری؛ باقلای شامی؛ لوبیا گرگی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ