ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترلک

terlek

۱. جامۀ آستین‌کوتاه.
۲. کفش؛ دمپایی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ