ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تراورس

terāvers

چوب یا بتن ضخیم و مقاومی که در عرض خط‌آهن، با فاصلۀ یکسان زیر ریل‌ها کار می‌گذارند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ