ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخم مرغی

toxmemorqi

به شکل تخم‌مرغ؛ شبیه تخم‌مرغ؛ بیضوی؛ بیضی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ