ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تجربه

tajro(e)be

۱. آگاهی یا مهارتی که فرد در طول زندگی به‌دست می‌آورد.
۲. (اسم مصدر) آزمودن.
۳. (اسم مصدر) آزمایش.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] معاینۀ پزشکی.

۱. آزمایش، آزمون، امتحان، تجربت، محک
۲. آزمودگی، خبرت، خبرگی
۳. آزمودن
۴. آزمایش کردن

کارآزمای

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما