ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تبهکار

tabahkār

۱. گناهکار.
۲. مجرم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ