ترجمه مقاله

تبریک

tabrik

مبارک‌باد گفتن؛ شادباش گفتن.

تهنیت، شادباش، مبارکباد

شادباش، شاباش، خجسته، فرخنده

ترجمه مقاله