ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تبریزی

tabrizi

۱. از مردم تبریز.
۲. تهیه‌شده در تبریز.
۳. (اسم) (زیست‌شناسی) = سپیدار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ