ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسی متر

tāksimetr

دستگاهی در تاکسی‌ها برای تعیین مسافت و کرایه‌؛ مسافت‌سنج.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ