ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاتوره

tāture

گیاهی یک‌ساله از تیرۀ بادمجانیان با برگ‌های درشت، بدبو، و گل‌های شیپوری ارغوانی یا سفید که حاوی ماده‌ای سمّی به نام داتورین است و در معالجۀ آسم، تنگی‌نفس، تشنج، و رماتیسم به کار می‌رود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ