ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی چون وچرا

bičunočerā

۱. قطعی؛ مسلّم.
۲. (قید) بی‌گفتگو؛ بی‌حرف.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ