ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی نهایت

binahāyat

۱. بی‌پایان؛ آنچه پایان نداشته باشد.
۲. (قید) بی‌اندازه؛ بسیار.

بی کران

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ