ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی شرم

bišarm

۱. بی‌حیا؛ بی‌آزرم؛.
۲. پررو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ