ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیمارستان

bimārestān

جایی که بیماران را پرستاری و معالجه می‌کنند؛ مریض‌خانه؛ بیمارخانه.

بهداری، دارالشفاء، درمانگاه، شفاخانه، مریضخانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ