ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیز

biz

۱. = بیختن
۲. [قدیمی] بیزنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): خاک‌بیز، مُشک‌بیز.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ