ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیت الاحزان

beytol'ahzān

خانۀ اندوه‌ها؛ خانه‌ای که در آن غم‌وغصه بسیار باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ