ترجمه مقاله

بکرایی

bakrāy(')i

میوه‌ای از خانوداۀ مرکبات شبیه پرتقال توسرخ.

ترجمه مقاله