بک

bak

۱. پشت؛ دنبال.
۲. پشتیبان.
۳. (ورزش) مدافع؛ دفاع؛ بازیکن عقب.
⟨ بکِ چپ: (ورزش) در فوتبال، بازیکنی که جلو دروازه‌بان و سمت چپ زمین برای دفاع از حمله‌هایی که به دروازه می‌شود پشت سر بازیکنان دیگر قرار می‌گیرد؛ دفاع چپ؛ مدافع چپ.
⟨ بکِ راست: (ورزش) در فوتبال، بازیکنی در جلو دروازه‌بان و سمت راست زمین که برای دفاع از حمله‌هایی که به دروازه می‌شود پشت سر بازیکنان دیگر قرار می‌گیرد؛ دفاع راست؛ مدافع راست.

۱. غوک، قورباغه، وزغ
۲. گریزگاه
۳. بیشه، جنگل، درختزار

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما