ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوگان

bugān

= رَحِم

رحم، زهدان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ