ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهاران

bahārān

۱. بهار؛ فصل بهار.
۲. هنگام بهار؛ در وقت بهار: ◻︎ درخت اندر بهاران بر فشاند / زمستان لاجرم بی‌برگ ماند (سعدی: ۱۵۷).

بهار هنگام، فصل بهار ≠ خزان، برگریزان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ