ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بندزن

bandzan

کسی که پیشه‌اش به هم چسباندن و بند زدن ظرف‌های شکسته است؛ بش‌زن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ