ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلندا

۱. ارتفاع، بلندی ≠ پهنا
۲. ژرفا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ