ترجمه مقاله

بقعه

boq'e

۱. بنایی که بر بالای آرامگاه ائمه و بزرگان ‌ساخته می‌شود.
۲. [قدیمی] ناحیه.
۳. [قدیمی] خانه.
۴. [قدیمی] خانقاه؛ صومعه.

۱. زیارتگاه، مدفن، مزار، بقعت، مکان متبرک
۲. بنا، خانه، سرا، عمارت
۳. جا، جایگاه، مقام، مکان

ترجمه مقاله