ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بغیاز

baqyāz

۱. پولی که علاوه بر اجرت به شاگرد داده می‌شود؛ انعام؛ عطا؛ بخشش؛ شاگردانه.
۲. مژده؛ نوید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ