ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بصری

basri

۱. از مردم بصره.
۲. تهیه‌شده در بصره: رطب بصری.

دیدار

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما