ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بساردن

basārdan

۱. شخم زدن و شیار کردن زمین.
۲. هموار کردن زمین شخم‌زده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ