برملا

barmalā

به‌طور آشکار و هویدا؛ آشکارا.
⟨ برملا شدن: (مصدر لازم) آشکار شدن.

۱. آشکار، ظاهر، علنی، عیان، فاش
۲. رسوا
۳. افشا
۴. ابراز

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما