ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برغ

barq

جایی از نهر که با سنگ و خاک جلو آن را ببندند تا آب داخل جوی دیگر شود؛ جایی که آب از نهر وارد جوی کوچک شود؛ سر برغ: ◻︎ چو شمع از عشق هر دم بازخندم / به پیش چشم برغی بازبندم (عطار: لغت‌نامه: برغ).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ