ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برد

bord

۱. بردن؛ برنده شدن در بازی.
۲. (اسم) [مجاز] سود؛ نفع.
۳. (اسم) آنچه در قمار از کسی می‌برند.
۴. (اسم) مسافتی که گلوله پس از خارج شدن از لولۀ توپ یا تفنگ طی می‌کند.
۵. (بن ماضیِ بردن) = بردن

۱. سود، نفع
۲. تیررس
۳. پیروزی، ظفر ≠ باخت
۴. پارچه کتانی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ