ترجمه مقاله

برج

borj

۱. ساختمانی که بیش از ده طبقه داشته باشد: برج میلاد.
۲. بنای بلند استوانه‌ای یا مربع‌شکل که در کنار قلعه یا جای دیگر برای دیده‌بانی یا محافظت و نگهبانی می‌ساختند؛ کوشک؛ قلعه.
۳. [جمع: بُرُوج] (نجوم) = منطقة‌البروج

۱. شهر، ماه
۲. بارو، حصار، حصن، دژ، قلعه
۳. کوشک، کاخ، قصر
۴. ساختمان چند طبقه، آسمانخراش

ترجمه مقاله