ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخار

boxār

ماده‌ای که از مادۀ در حال تبخیر جدا شود و به هوا برود؛ صورت گازی ماده؛ گاز.

۱. تبخیر
۲. دم، دمه
۳. دود
۴. تف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ