ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بحث

bahs

۱. گفت‌وگو کردن در مورد امر یا مطلبی برای رسیدن به نتیجه‌ای خاص.
۲. دعوا؛ بگومگو.
۳. جست‌وجو؛ کاوش؛ پژوهش.

۱. جدال، گفتگو، مباحثه، مذاکره، مقال، مناظره، مناقشه
۲. درس
۳. جستار، مبحث

جستار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ