ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بان

bān

۱. (زیست‌شناسی) درختی با برگ‌های پَرمانند و گل‌های انبوه که برگ، دانه، و غلاف آن مصرف خوراکی دارد.
۲. [قدیمی] روغن معطری که از دانه‌های پسته‌مانند این گیاه می‌گرفتند؛ حب‌البان: ◻︎ چو بان و چو کافور و چون مشک ناب / چو عود و چو عنبر چو روشن‌گلاب (فردوسی: ۱/۴۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ