ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بامره

bāmrah

۱. بام‌راه؛ راه بام؛ راهی که به پشت بام می‌رود.
۲. پلکان؛ نردبان.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما