ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالنگو

bāla(e)ngu

گیاهی از خانوادۀ نعناع با برگ‌هایی باریک شبیه برگ ریحان و گل‌های آبی‌رنگ که تخم آن مصرف دارویی دارد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ