ترجمه مقاله

باقلا

bāq[e]lā

دانه‌ای خوراکی و کمی بزرگ‌تر از لوبیا که درون غلاف سبزی جا دارد؛ باقلی، کوسک؛ کالوسک.
⟨ باقلای ‌مصری: (زیست‌شناسی) = ترمس

ترجمه مقاله