ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باغچه

bāqče

۱. باغ کوچک.
۲. قطعه‌زمینی که در آن گُل‌کاری کنند؛ کرته؛ کاله.

باغکوچک، کاله، کرته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ