ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

باطری

bātri

= باتری

باتری، پیل، قوه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما