ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازآوردن

bāz[']āvardan

دوباره آوردن؛ برگرداندن؛ واپس آوردن: ◻︎ شو تا قیامت آید زاری کن / کی رفته را به زاری باز‌آری؟ (رودکی: ۵۱۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ