ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باره بند

bāreband

جایی که در آن چهارپایان، به اسب را می‌بستند؛ اسطبل؛ طویله.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ